Svensk version av "Web Style Sheets Homepage"
Originalversion: http://www.w3.org/Style/CSS/learning
Faktisk - översatt - version: http://www.webstyles-swedish.info/Style/CSS/learning.html
Översättare: M.Sandberg, http://www.webstyles-swedish.info


Du som läser det här dokumentet - observera att den här sidan är en översättning av en W3C-text.
Originaltexten skyddas av upphovsrätt, var god observera anmärkningarna och informationen i originaldokumentet. Rättigheterna till översättningen tillhör endast översättaren. Vi tar inget ansvar för eventuella fel i översättningen, det enda giltiga och legitima dokumentet är den engelska W3C-texten i original. Kommentarer från översättaren har markerats som sådana och upphovsrätten till dem tillhör också översättaren. Dessa kommentarer är inte en del av det engelska originaldokumentet.

Cascading Style Sheets
Att lära sig CSS

(Denna sida använder CSS-stilmallar)

Böcker

Online-resurser

CSS-validerare

Listor med länkar

Fora

CSS-testpaket

W3C:s huvudstilar

För nybörjare: Starta med HTML + CSS lär ut hur man skapar en stilmall. För en snabb introduktion till CSS, försök med kapitel 2 i Lie & Bos eller Dave Raggetts intro till CSS. Eller se exempel på att formatera XML och CSS tips & tricks

CSS online-resurser

Några icke engelskspråkiga resurser:

العربية/Arabiska:
serdal.com – CSS (självstudier, layouts, länkar och böcker).
درس CSS (CSS-självstudiekurs)
Català/Katalanska:
Curs de CSS (CSS-kurs).
简体中文/ Kinesiska:
层叠样式表单教程 (CSS-självstudiekurs)
CSS教程 (CSS-självstudiekurs)
CSS 学习指南 (CSS-självstudiekurs)
繁體中文/Kinesiska (traditionell):
Cascading Style Sheets (串接樣式表)的基本介紹 (CSS-självstudiekurs)
Dansk:/Danska:
WebTip.dk – Vejledning i brug af Typografiark på ¤ansk.
CSS-självstudiekurs
Nederlands/Nederländska:
Handleiding HTML (HTML- och CSS-manual).
Suomi/Finska:
The University of Jyväskylä's kurs i CSS1, en kort guide till CSS2, särskilt positionering, och sidor om åtkomlighet och XHTML 1.1.
CSS-opetus (del av ett verk som också täcker HTML och XSL).
CSS-opas (artiklar om CSS)
Franç¡©s/Franska:
SELFHTML – Feuilles de style CSS (Fransk översättning av den tyska SELFHTML-siten).
Cours, Astuces et Tutoriels XHTML et CSS.
Que signifie CSS? (Introduktion till CSS av Ethan Puspparajah från NRJ Design.)
Pompage (översättningar av engelska artiklar)
Tutoriel CSS (HTML.net).
Deutsch/Tyska:
Ordnung muss sein (del 1), av Stefan Mintert.
CSS-Referenz (från en bok av Ulrike H䟬er).
SELFHTML – HTML-Dateien selbst erstellen av Stefan Münz.
HTMLWorld – CSS av Jan Winkler.
bjoernsworld.de av Björn Höhrmann.
Intensivstation av miss monorom.
The Styleworks, av Klaus Langenberg.
CSS-självstudiekurs
WSSExpert.de, übersetzte w3.org Texte (översättningar) av Axel Friedrich.
עִבְרִית/Hebreiska
מדריך CSS (CSS-självstudiekurs)
Italiano/Italienska:
Fogli di stile (CSS).
CSS-självstudiekurs
日本語/Japanska
Cascading Style Sheets 滝状直列的様式 (Japanska resurser om att lära sig CSS)
한국어/Koreanska
CSS 소개 (Lär dig CSS)
CSS Reference
Norsk/ Norska:
Introduksjon til CSS (introduktion till CSS).
Polski/ Polska:
Kurs jezyka HTML – poradnik webmastera: Style (del av en guide för polska webmasters).
Kurs CSS (CSS-självstudiekurs)
Português Brasileiro/Portugisiska (brasiliansk):
Tutoriais CSS av Maur?o Samy Silva
CSS desde o in?o (översättning av Maur?o Samy Silva av CSS from the Ground Up.
CSS-självstudiekurs (översättning av Maur?o Samy Silva av den danska CSS-självstudiekurs av Jonas Astrup)
Русский/Ryska:
Продвинутая CSS-верстка: шаг за шагом – Вёрстка – Webmascon (en samling översatt artiklar om CSS).
Учебник CSS (HTML.net).
Español/Spanska:
Tejedores del Web – Hojas de estilo CSS, ett avsnitt ur Tejedores del Web (webbvävare).
Ovillo, la lista de distribuci?e CSS en castellano (Spansk maillista för användare av CSS).
Tutorial CSS

Engelska resurser:

Böcker

Ett urval av böcker om CSS (utan särskild ordning). Notera att jag inte har läst flertalet av dem.

Diskussionsfora

Maillistor och nyhetsgrupper.

Sekundära resurser

Resurser som katalogiserar länkar till andra resurser. (Vilket gör denna lista till en tertiär resurs…)

Storbildspresentationer för alla (allmänna) presentationer som getts av W3C-personal finns på W3C Talks-sidan.

CSS Giltig
CSS!Giltig HTML 4.0!

Bert Bos, CSS-kontakt
Skapad 4 feb 2002. Senast uppdaterad $Date: 2008/12/17 13:09:11 $ GMT