Svensk version av "CSS Buttons"
Originalversion: http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/
Faktisk - översatt - version: http://www.webstyles-swedish.info/Style/CSS/Buttons/
Översättare: M.Sandberg, http://www.webstyles-swedish.info


Du som läser det här dokumentet - observera att den här sidan är en översättning av en W3C-text.
Originaltexten skyddas av upphovsrätt, var god observera anmärkningarna och informationen i originaldokumentet. Rättigheterna till översättningen tillhör endast översättaren. Vi tar inget ansvar för eventuella fel i översättningen, det enda giltiga och legitima dokumentet är den engelska W3C-texten i original. Kommentarer från översättaren har markerats som sådana och upphovsrätten till dem tillhör också översättaren. Dessa kommentarer är inte en del av det engelska originaldokumentet.

CSS

Dokumentet du kom från använder Cascading Style Sheets (CSS) för att förbättra presentationen. CSS är en rekommendation från World Wide Web Consortium (W3C) som ger upphovsmän och läsare mer kontroll över utseende och layout hos HTML & XML-dokument.

Med CSS kan du styra:

... och mycket annat.

Du kan bädda in en stilmall inuti ett HTML-dokument, eller infoga en länk till en extern stilmall som kan påverka ett godtyckligt antal dokument.

Bland fördelarna med att använda CSS kan nämnas:

CSS är implementerat i många webbläsare, inklusive Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari, Konqueror och Netscape Navigator.

För mer information om CSS, dess specifikationer, självstudier och exempel, se CSS resurssida.

Om du skriver sidor kompletterade med CSS, titta på knapparna som du kan lägga till!


CSS Giltig
CSS!Giltig HTML 4.0!

Steven Pemberton
Bert Bos