Svensk version av "Web Style Sheets Homepage"
Originalversion: http://www.w3.org/Style/CSS/
Faktisk - översatt - version: http://www.webstyles-swedish.info/Style/CSS/
Översättare: M.Sandberg, http://www.webstyles-swedish.info


Du som läser det här dokumentet - observera att den här sidan är en översättning av en W3C-text.
Originaltexten skyddas av upphovsrätt, var god observera anmärkningarna och informationen i originaldokumentet. Rättigheterna till översättningen tillhör endast översättaren. Vi tar inget ansvar för eventuella fel i översättningen, det enda giltiga och legitima dokumentet är den engelska W3C-texten i original. Kommentarer från översättaren har markerats som sådana och upphovsrätten till dem tillhör också översättaren. Dessa kommentarer är inte en del av det engelska originaldokumentet.

Cascading Style Sheets
startsida

(Denna sida använder CSS-stilmallar)

Senaste nytt

Att lära sig CSS

CSS-webbläsare

Kreationsverktyg

Specifikationer, 1, 21, 3

CSS-testpaket

W3C:s huvudstilar

Dessutom: info för utvecklare, SAC, översättningar, arbetsgrupp

(hoppa till nästa avsnitt)

Cascading Style Sheets (CSS) är en enkel mekanism för att lägga till formatering (t.ex. typsnitt, färger, mellanrum) till webbdokument. Självstudiekurser, böcker, maillistor för användare m.m. finns på sidan "Att lära sig CSS". För bakgrundsinformation om stilmallar, se sidan Webbmallar. Diskussioner om CSS sker genom (den arkiverade) maillistan www-style@w3.org (och ibland på CSS-bloggen) och på comp.­infosystems.­www.­authoring.­stylesheets.

Senaste nytt

(hoppa till nästa avsnitt)

(För meddelanden om nya CSS-specifikationer (utkast), se "CSS - aktuellt arbete."

Något att tillägga? Hör av dig till mig!

CSS-webbläsare

(hoppa till nästa avsnitt)

Det enklaste sättet att börja experimentera med stilmallar är att ladda ned en av de webbläsare som stöder CSS. Inte alla webbläsare nedan har implementerat den fullständiga specifikationen, men nya versioner kommer så ofta att detta snart kommer att förändras. Olika webbplatser beskriver buggar och fixar.

Dessa källor dokumenterar nivån på stödet i olika webbläsare:

Kreationsverktyg för CSS

(hoppa till nästa avsnitt)

För närvarande har de flesta webbkreationsverktyg någon form av stöd för CSS-stilmallar. Listan nedan är långt ifrån komplett, men innehåller (i kronologisk ordning) alla verktyg som har rapporterats in till oss.

Övrig mjukvara

(hoppa till nästa avsnitt)

CSS specifikationer

CSS har olika nivåer och profiler. Grovt sett implementerar persondator-webbläsare nivå 1, 2 eller 3; andra program implementerar lämplig profil för sin plattform: mobiltelefon, handdator, tv, skrivare, tal-synthesizer, m.m.

Övriga specifikationer som behandlar CSS:

Bok: "Cascading Style Sheets" (3:e utg.) – rättelser

Historien om CSS beskrivs i kapitel 20 i bokenCascading Style Sheets, designing for the Web av Håkon Wium Lie och Bert Bos (2:a utg., 1999, Addison Wesley, ISBN 0-201-59625-3)

CSS Giltig
CSS!Giltig HTML 4.0! RSS feedAtom feed

Bert Bos, CSS-kontakt
Senast uppdaterad $Date: 2008/12/15 10:54:17 $ GMT