Svensk version av "Web Style Sheets Homepage"
Originalversion: http://www.w3.org/Style/
Faktisk - översatt - version: http://www.webstyles-swedish.info/Style/
Översättare: M.Sandberg, http://www.webstyles-swedish.info


Du som läser det här dokumentet - observera att den här sidan är en översättning av en W3C-text.
Originaltexten skyddas av upphovsrätt, var god observera anmärkningarna och informationen i originaldokumentet. Rättigheterna till översättningen tillhör endast översättaren. Vi tar inget ansvar för eventuella fel i översättningen, det enda giltiga och legitima dokumentet är den engelska W3C-texten i original. Kommentarer från översättaren har markerats som sådana och upphovsrätten till dem tillhör också översättaren. Dessa kommentarer är inte en del av det engelska originaldokumentet.

Webbmallar
startsida

(Denna sida använder CSS-stilmallar)

Senaste nytt

Vad är stilmallar?

Pressklipp

Konferenser

CSS

XSL

DSSSL

CSS-DOM & SAC

"Förhoppningsvis kommer framtida webbinnovationer att följa i fotspåren efter Web Consortium när det gäller deras arbete med CSS"

— Jakob Nielsen

Senaste nytt

Se avsnitten "Senaste nytt" i CSS och XSL.

Vad är stilmallar?

Stilmallar beskriver hur dokument skall presenteras på skärmar och i tryck, eller kanske snarare hur de skall tolkas. W3C har aktivt främjat användningen av stilmallar på webben sedan konsortiet grundades 1994. Vårt stilarbete har producerat flera W3C-rekommendationer (CSS1, CSS2, XPath, XSLT). Särskilt CSS är vida implementerat i webbläsare.

Genom att koppla stilmallar till strukturerade dokument på webben (t.ex. HTML) kan skapare och läsare påverka presentationen av dokumentet utan att riskera plattformsoberoendet eller behöva lägga till nya HTML-taggar.

Det enklaste sättet att börja experimentera med stilmallar är att hitta en webbläsare som stödjer CSS. Diskussioner om stilmallar sker genom maillistan www-style@w3.org och på comp.­infosystems.­www.­authoring.­stylesheets.

W3C:s stilarbete består även i att utveckla XSL, som består av en kombination av XSLT och "Formateringsobjekt" (XSL-FO).

Varför två stilmallsspråk?

Undrar du vilket du skall välja? Läs "CSS & XSL"

Det faktum att W3C har utvecklat XSL, förutom CSS, har orsakat viss förvirring. Varför utveckla ett andra stilmallsspråk när programmakarna inte ens hunnit implementera det första? Svaret finns i tabellen nedan:

CSS XSL
Kan användas med HTML? ja nej
Kan användas med XML? ja ja
Transformeringsspråk? nej ja
Syntax CSS XML

De unika egenskaperna är att CSS kan användas för att formatera HTML- & XML-dokument. XSL kan å andra sidan transformera dokument. Exempelvis kan XSL användas för att transformera XML-data till HTML/CSS-dokument på webbservern. På detta sätt kompletterar de två språken varandra och kan användas ihop.

Både språken kan användas för att formatera XML-dokument.

CSS och XSL använder samma underliggande formateringsmodell och utvecklarna har därför tillgång till samma formateringsredskap i båda språken. W3C kommer att arbeta hårt för att se till att interoperativa implementationer av formateringsmodellen blir tillgängliga.

En W3C-notis om att "Använda XSL och CSS ihop" finns tillgänglig.

Pressklipp

Om du är ny inom ämnet, kanske du vill börja med att läsa några pressklipp om stilmallar:

Se CSS- och XSL-sidorna för fler (och nyare) artiklar.

CSS

Information om knapparna nederst på denna sida finns tillgänglig på knappsidan och på CSS-valideraren.

Cascading Style Sheets (CSS) är en stilmallsmekanism som specifikt har utvecklats för att uppfylla behoven hos webbdesigners och -användare.

XSL

W3C har en arbetsgrupp som utvecklar eXtensible Style Language (XSL). XSL bygger på DSSSL och CSS och är primärt inriktat mot högstrukturerad XML-data som t.ex. behöver omarrangering av element före presentation. För mer information om XSL, se W3C:s XSL-resurssida.

DSSSL

DSSSL är ett språk för dokumentträdstransformering och -formatering med många supporters i SGML-gemenskapen. DSSSL-resurser på webben:

CSS-DOM & SAC

En CSS-fil kan skapas och redigeras "för hand", dvs. med en textredigerare, men du kan även skriva ett program i ECMAscript, Java eller något annat språk som kan förändra i en stilmall. Detta är faktiskt så vanligt förekommabde att det finns mjukvarubibliotek tillgängliga med användbara funktioner. För att hjälpa till med att portera sådana program & bibliotek till olika datorplattformar har W3C utvecklat en specifikation kallad CSS-DOM, som definierar en uppsättning funktioner som alla sådana bibliotek måste tillhandahålla.

CSS Document Object Model är ett API (Abstract Programming Interface) för att förändra i CSS (och i viss utsträckning även andra stilspråk) inifrån ett program. Ett API är specifikationen på ett mjukvarubibliotek. Du kan se det som en manual: det beskriver funktioner och deras parametrar, men innehåller inte någon faktisk kod.

Det finns flera CSS-DOM-bibliotek tillgängliga för olika plattformar. Många av dem är gratis. Många webbläsare har ett inbyggt CSS-DOM-bibliotek för användning av ECMAscript-program.

SAC (Enkelt API för CSS) är ett komplement till CSS-DOM. CSS-DOM innehåller funktioner för att förändra en stilmall efter att den har laddats in i minnet; funktionerna som definieras av SAC hjälper till att parsa en stilmall, dvs. föra över en stilmall från en fil till minnet.

CSS-DOM är en W3C-rekommendation. SAC är ett projekt under utveckling. Viss mjukvara (förutom webbläsare) finns listad på översiktssidan för CSS.

Konferenser, workshops, forskning

W3C-teamet och representanter för W3C-medlemmar ger ofta presentationer.

Dynamisk HTML

Dynamisk HTML är en term som används för att beskriva HTML-sidor med dynamiskt innehåll. CSS är en av tre komponenter i dynamisk HTML; de andra två är HTML självt och Javascript (som håller på att standardiseras under namnet ECMAscript). De tre komponenterna är sammanbundna med DOM, Document Object Model. Images

Relaterade resurser

CSS Giltig
CSS!

Bert Bos, W3C Ledare stilarbetet
Webmaster
Senast uppdaterad: $Datum: 2008/12/15 17:15:07 $ GMT

Upphovsrätt  © 1997-2005 W3C (MIT, ERCIM, Keio)